Thông Tin Xuất Khẩu Lao Động

40 Đơn hàng HTD HOT thi tuyển cuối năm 2019

Thời điểm cuối năm (từ tháng 10 đến tháng 12) là thời điểm các công ty, nghiệp đoàn Nhật Bản tuyển dụng rất nhiều nhân công để phục vụ cho năm mới. Thời điểm này các đơn hàng liên tục được Công ty HTD cập nhật để có thể đáp ứng nhu cầu việc làm cho người lao động Việt Nam chúng ta, dưới đây là bài viết tổng hợp các đơn hàng ở mọi ngành nghề thời điểm cuối năm 2019 và đầu năm 2020.

 

1. Công việc: Thao tác máy in ấn

►Thi tuyển: 20/11/2019

► Địa điểm: KANAGAWA

► Lương: 140.000 Yên/tháng (Chưa làm thêm)

► Số lượng: 6 Nam

► Tuổi: 20-27 tuổi

2. Công việc: Chế biến thực phẩm

► Thi tuyển: 28/11/2019

► Địa điểm: HOKKAIDOU

► Lương: 140.000 Yên/tháng (Chưa làm thêm)

► Số lượng: 6 Nữ

► Tuổi: 18-28 tuổi

3. Công việc: Làm đậu phụ

► Thi tuyển: 28/11/2019

►Địa điểm: HOKKAIDOU

► Lương: 140.000 Yên/tháng (Chưa làm thêm)

►Số lượng: 36 Nữ

► Tuổi: 18-37 tuổi

4. Công việc: Sản xuất nấm và cà chua

► Thi tuyển: 28/11/2019

► Địa điểm: HOKKAIDOU

► Lương: 140.000 Yên/tháng (Chưa làm thêm)

► Số lượng: 162 Nữ

► Tuổi: 18-37 tuổi

5. Công việc: Chế biến thực phẩm rau củ quả

► Thi tuyển: 24/11/2019

► Địa điểm: SAGA

► Lương: 160.000 Yên/tháng (Chưa làm thêm)

►Số lượng: 30 Nữ

►Tuổi: 19-30

6. Công việc: Đóng gói công nghiệp

► Thi tuyển: 22/11/2019

► Địa điểm: SAITAMA

► Lương: 140.000 Yên/tháng (Chưa làm thêm)

► Số lượng: 18 Nữ

► Tuổi: 18-26 tuổi

7. Công việc: Kiểm tra sản phẩm

► Thi tuyển: 25/11/2019

► Địa điểm: SAITAMA

► Lương: 180.000 Yên/tháng (Chưa làm thêm)

► Số lượng: 9 Nữ

►Tuổi: 18-33 tuổi

8. Công việc: Chế biến thủy sản không gia nhiệt

► Thi tuyển: Dự kiến đầu tháng 12/2019

► Địa điểm: MIE

► Lương: 150.000 Yên/tháng (Chưa làm thêm)

► Số lượng: 6 Nam

► Tuổi: 20-35 tuổi

9. Công việc: Sản xuất, kiểm tra sản phẩm nhựa

► Thi tuyển: 01/12/2019

► Địa điểm: NARA

► Lương: 145.000 Yên/tháng (Chưa làm thêm)

► Số lượng: 6 Nam, 9 Nữ

► Tuổi: 18-30 tuổi

10. Công việc: Sản xuất, kiểm tra, đóng gói linh kiện nhựa ô tô

► Thi tuyển: 22/11/2019

► Địa điểm: OKAYAMA

► Lương: 145.000 Yên/tháng (Chưa làm thêm)

► Số lượng: 9 Nữ

►Tuổi: 18-25 tuổi

11. Công việc: Chế biến thực phẩm thức ăn kèm

► Thi tuyển: 20/11/2019

► Địa điểm: HOKKAIDOU

► Lương: 150.000 Yên/tháng (Chưa tính làm thêm)

► Số lượng: 21 Nữ

► Tuổi: 18-30 tuổi

12. Công việc: Nông nghiệp

► Thi tuyển: 21/11/2019

► Địa điểm: HOKKAIDOU

► Lương: 140.000 Yên/tháng (Chưa làm thêm)

► Số lượng: 33 Nữ

► Tuổi: 18-32 tuổi

13. Công việc: Chế biến đồ ăn kèm, bánh mỳ, đồ ăn nhanh

► Thỉ tuyển: 28/11/2019

► Địa điểm: TOKYO

► Lương: 170.000 Yên/tháng (Chưa làm thêm)

► Số lượng: 90 Nữ

► Tuổi: 19-28 tuổi

14. Công việc: Lắp ráp thiết bị điện tử

► Thi tuyển: 01/12/2019

► Địa điểm: KYOTO

► Lương: 150.000 Yên/tháng (Chưa làm thêm)

► Số lượng: 20 Nữ

► Tuổi: 18-30 tuổi

15. Công việc: Làm nội thất

► Thi tuyển: 06/12/2019

► Địa điểm: SAITAMA

► Lương: 140.000 Yên/tháng (Chưa làm thêm)

► Số lượng 12 Nữ

► Tuổi: 18-25 tuổi

16. Công việc: Chế biến thức ăn sẵn

► Thi tuyển: 10-11/12/2019

► Địa điểm: TOCHIGI IBARAKI

► Lương: 150.000 Yên/tháng (Chưa làm thêm)

► Số lượng: 60 Nữ

► Tuổi: 18-30 tuổi

17. Công việc: Ép kim loại

► Thi tuyển: 18/12/2019

► Địa điểm: IBARAKI

► Lương: 150.000 Yên/tháng (Chưa làm thêm)

► Số lượng: 72 Nữ

► Tuổi: 18-30 tuổi

18. Công việc: Chế biến thực phẩm

► Thi tuyển: 21/11/2019

► Địa điểm: SHIZUOKA

► Lương: 150.000 Yên/tháng (Chưa làm thêm)

► Số lượng: 15 Nam, 57 Nữ

► Tuổi: 18-30

19. Công việc: Làm nhựa

► Thi tuyển: 21/11/2019

► Địa điểm: FUKUOKA

► Lương: 150.000 Yên/tháng (Chưa làm thêm)

► Số lượng: 9 Nữ

► Tuổi: 18-29 tuổi

20. Công việc: Thu hoạch trứng

► Thi tuyển: 18/11/2019

► Địa điểm: HIROSHIMA

► Lương: 140.000 Yên/tháng (Chưa làm thêm)

► Số lượng: 9 Nam

► Tuổi: 20-30 tuổi

21. Công việc: May quần áo

► Thi tuyển: 22/11/2019

► Địa điểm: OKAYAMA

► Lương: 145.000 Yên/tháng (Chưa làm thêm)

► Số lượng: 9 Nữ

► Tuổi: 18-32 tuổi

22. Công việc: Gia công nhựa

► Thi tuyển: 24-25/11/2019

► Địa điểm: SHIZUOKA

► Lương: 150.000 Yên/tháng (Chưa làm thêm)

► Số lượng: 30 Nữ

► Tuổi: 18-30 tuổi

23. Công việc: Lắp ráp linh kiện điện tử 

► Thi tuyển: 24-25/11/2019

► Địa điểm: SHIZUOKA

► Lương: 150.000 Yên/tháng (Chưa làm thêm)

► Số lượng: 18 Nữ

► Tuổi: 18-30 tuổi

24. Công việc: Vận hành máy

► Thi tuyển: 24-25/11/2019

► Địa điểm: FUKUI

► Lương: 140.000 Yên/tháng (Chưa làm thêm)

► Số lượng: 9 Nam

► Tuổi: 18-24 tuổi

25. Công việc: Gia công nội thất

► Thi tuyển: 24-25/11/2019

► Địa điểm: AICHI

► Lương: 150.000 Yên/tháng (Chưa làm thêm)

► Số lượng: 15 Nam

►Tuổi: 18-30 tuổi

26. Công việc: Đúc nhựa

► Thi tuyển: 02/12/2019

► Địa điểm: TOYAMA

► Lương: 140.000 Yên/tháng (Chưa làm thêm)

► Số lượng: 6 Nam, 6 Nữ

► Tuổi: 18-32 tuổi

27. Công việc: Tiện kim loại

► Thi tuyển: 02/12/2019

► Địa điểm: TOYAMA

► Lương: 150.000 Yên/tháng (Chưa làm thêm)

► Số lượng: 12 Nam

► Tuổi: 20-32

28. Công việc: Hoàn thiện nội thất

► Thi tuyển: 02/12/2019

► Địa điểm: TOYAMA

► Lương: 150.000 Yên//tháng (Chưa làm thêm)

► Số lượng: 12 Nam

► Tuổi: 18-30 tuổi

29. Công việc: Phân loại, đóng gói trứng

► Thi tuyển: 20/11/2019

► Địa điểm: FUKUOKA

► Lương: 140.000 Yên/tháng (Chưa làm thêm)

► Số lượng: 18 Nữ

► Tuổi: 18-27 tuổi

30. Công việc: Đóng gói

► Thi tuyển: 1-2/12/2019

► Địa điểm: OSAKA

► Lương: 150.000 Yên/tháng (Chưa làm thêm)

► Số lượng: 52 Nữ

► Tuổi: 18-29 tuổi

31. Công việc: Đóng gói hàng hóa

► Thi tuyển: 1-2/12/2019

► Địa điểm: TOKYO

► Lương: 160.000 Yên/tháng (Chưa làm thêm)

► Số lượng: 21 Nữ

► Tuổi: 18-30 tuổi

32. Công việc: Đóng gói

► Thi tuyển: 1-2/12/2019

► Địa điểm: NAGOYA

► Lương: 140.000 Yên/tháng (Chưa làm thêm)

► Số lượng: 14 Nữ

► Tuổi: 19-30 tuổi

33. Công việc: Đóng gói

► Thi tuyển: 1-2/12/2019

► Địa điểm: YOKOHAMA

► Lương: 150.000 Yên/tháng (Chưa làm thêm)

► Số lượng: 38 Nữ

► Tuổi: 18-29 tuổi

34. Công việc: Sản xuất và kiểm tra sản phẩm nhựa

► Thi tuyển: 21/11/2019

► Địa điểm: HIROSHIMA

► Lương: 160.000 Yên/tháng (Chưa làm thêm)

► Số lượng: 15 Nữ

► Tuổi: 19-28 tuổi

35. Công việc: Sơn kim loại

► Thi tuyển: 21/11/2019

► Địa điểm: HIROSHIMA

► Lương: 150.000 Yên/tháng (Chưa làm thêm)

► Số lượng: 15 Nam

► Tuổi: 19-30 tuổi

36. Công việc: Làm miếng kim loại, sơn kim loại

► Thi tuyển: 21/11/2019

► Địa điểm: HIROSHIMA

► Lương: 165.000 Yên/tháng (Chưa làm thêm)

► Số lượng: 6 Nam

► Tuổi: 19-30 tuổi

37. Công việc: Đóng gói công nghiệp

► Thi tuyển: 21-22/12/2019

► Địa điểm: SHIZUOKA

► Lương: 145.000 Yên/tháng (Chưa làm thêm)

► Số lượng: 60 Nữ

► Tuổi: 20-33 tuổi

38. Công việc: Chế biến thực phẩm

► Thi tuyển: 23/11/2019

► Địa điểm: TOKYOKANAGAWA

► Lương: 175.000 Yên/tháng (Chưa làm thêm)

► Số lượng: 15 Nam

► Tuổi: 18-27 tuổi

39. Công việc: Chế biến thực phẩm

► Thi tuyển: 25/11/2019 05/12/2019

► Địa điểm: SAITAMA

► Lương: 160.000 Yên/ tháng (Chưa làm thêm)

► Số lượng: 60 Nữ

► Tuổi: 20-32 tuổi

40. Công việc: Sản xuất, chế biến thực phẩm thịt bò

► Thi tuyển: 04/12/2019

► Địa điểm: NIGATA

► Lương: 150.000 Yên/tháng (Chưa làm thêm)

► Số lượng: 18 Nam

► Tuổi: 18-28 tuổi

TRUNG TÂM XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG HANOI HTD
Địa chỉ: Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự (Xuân Phương), Phố Kiều Mai, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Cán bộ tư vấn miễn phí 24/24 :

Mr. Đoàn Anh : 0971.852.825

(Chị) Đoàn Hòa : 0981.852.825

(Chị) Hoàng Phương0357.113.137

Gửi thông tin tư vấn

Để đăng ký các đơn hàng xuất khẩu lao động của chúng tôi, bạn vui lòng điền đầy đủ chính xác thông tin đăng ký vào biểu mẫu dưới đây:

Ý kiến đóng góp

Để đăng ký các đơn hàng xuất khẩu lao động của chúng tôi, bạn vui lòng điền đầy đủ chính xác thông tin đăng ký vào biểu mẫu dưới đây:

Tư vấn 24/24

0971.852.825